CHANGE LANGUAGE

Sekretesspolicy

1. Personuppgifter
Din rätt till personlig integritet är mycket viktigt för oss och vi vet att när du ger oss information om dig själv så har du förtroende till att vi hanterar den med ansvar. Vi prioriterar den personliga integriteten för de som använder vår webbplats och ger högsta sekretess av den personliga informationen som våra             användare ger oss. Vi tillämpar tekniska system  och andra säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information. Vi är, om så krävs, registrerade hos respektive lands myndighet, för rätten till att hantera personlig information.

För att kunna ge dig en bättre service, kan Lascal Ltd, där så är lämpligt vidarebefordra dina personuppgifter till respektive lands exklusiva distributör.

2. Användning av personlig information
Personlig information som lämnats på denna webbplats eller webbplats, som är anknuten till denna, får endast användas för marknadsföring och reklamsyfte av Lascal Ltd och dess distributörer ifall uppgiftslämnaren har "valt" det och därigenom kommit överens om denna typen av användning. I annat fall så kommer ingen information som lämnats att användas av Lascal Ltd eller dess distributörer för marknadsföring.

Lascal Ltd (eller dess distributörer) kommer inte hyra ut, sälja eller distribuera till tredje part, personlig information som är lämnad på denna webbplats, eller webbplatser anknutna till denna webbplats  eller information som är lämnad genom korrespondens med Lascal Ltd (eller dess distributörer). Lascal Ltd            använder alla rimliga åtgärder för att skydda sekretessen för din information till oss eller våra distributörer men kan trots detta inte ta ansvar för offentliggörande av information på grund av fel i överföring eller obehöriga åtgärder av tredje part. Lascal Ltd förbehåller sig rätten att när som helst, efter information till användare, uppdatera denna policy. Eventuella  ändringar träder i kraft omedelbart.

4. Cookies
Vår webbplats använder "cookies" för att göra den snabb och effektiv. Cookies är små textfiler som är utformade för att förenkla ditt besök och även hjälpa oss med analytisk information. Om du inte önskar detta så kan du ställa in din webbläsare för att förhindra det. Vi garanterar att vår webbplats inte använder "cookies" för att lagra personlig information "

5. Kontakt information
Joran Lundh
Lascal Ltd
Suite 919, 9th floor, Tower 3
China Hong Kong City
33 Canton Road
Kowloon
Hong Kong
Ph. +852 2302-1511
Fax. +852 2302-1577

 

 
 
 
VÅRA PRODUKTER
KUNDTJÄNST
DEN SOCIALA DELEN & MEDIA
 
BUGGYBOARD™
KIDDYGUARD®
LASCAL M1™ CARRIER
SUPPORT
BUGGYBOARD MONTERINGS GUIDE
VAR KAN MAN KÖPA? 
SITE KARTA
SEKRETESSPOLICY
THE BUGGYBOARD RIDERS
PRESS
VIDEO

Google Plus Facebook Twitter YouTube Scribd

 
     
© Lascal Limited 2015, Alla rättigheter reserverade.