CHANGE LANGUAGE

Säkerhetsinformation

För att skydda ditt barn från olyckor i samband med användandet av KiddyGuard® så ber vi dig följa nedan instruktioner.

 

KiddyGuard® Assure™, Accent™ och Avant™ uppfyller både den Europeiska standarden EN 1930:2011 och USA standarden ASTM F1004-13. Nedan varningar är utformade enligt krav i dessa standarder.

 

 • VARNING - Felaktig installation kan medföra fara.

 • VARNING - Använd inte barngrinden ifall någon del är skadad eller saknas.

 • VARNING - Barngrinden får inte användas framför fönster.

 • Denna barngrind är endast avsedd att användas i hem.

 • För att undvika olyckor och dödsfall så skall monteringsanvisningen noggrannt följas.

 • KiddyGuard® får inte utsättas för skada av vassa och hårda föremål eller för skada från husdjur.

 • Kontrollera efter monteringen att grinden sitter stadigt och säkert monterad.

 • Kontrollera alltid att låset är i funktion efter det att grinden stängts.

 • Grindens funktion och säkerhetsmekanism , speciellt låsmekanismen , skall kontrolleras regelbundet för att tillse att den fungerar som sägs i denna bruksanvisning.

 • Vuxna, äldre barn eller djur får inte kliva över grinden eftersom det kan skada både grinden och dem själva.

 • Sluta att använda grinden ifall barnet kan klättra över den eller kan öppna den.

 • Barngrindar är avsedda för barn upp till 24 månader. Denna produkt innebär ingen garanti att undvika olyckor. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.

 • Använd endast reservdelar som tillhandahålls av tillverkare och didtributör.

 

 
 
 
VÅRA PRODUKTER
KUNDTJÄNST
DEN SOCIALA DELEN & MEDIA
 
BUGGYBOARD™
KIDDYGUARD®
LASCAL M1™ CARRIER
SUPPORT
BUGGYBOARD MONTERINGS GUIDE
VAR KAN MAN KÖPA? 
SITE KARTA
SEKRETESSPOLICY
THE BUGGYBOARD RIDERS
PRESS
VIDEO

Google Plus Facebook Twitter YouTube Scribd

 
     
© Lascal Limited 2015, Alla rättigheter reserverade.